METODER.

strategi.

ETT VARUMÄRKE ÄR ENKELT UTTRYCKT ETT LÖFTE. Det fylls med värden om din produkt tjänst och genom en symbol,  budskap, formgivning som kan ge en kännedom .

utbildning.

UPPDRAG.

Budbärare.

Skapa en BUDBÄRARE FÖR DIN KOMMUNIKATION, kan göras på olika sätt. Kanske en verktygslåda för ett projekts metoder, broschyr till resenärer för besök på Hanö eller en giveaway från KÖKET, då är det naturligt med pappersbus som är en ost.

loading...

INSPIRATION.

inredning.

RUMMET SOM MÖTESPLATS och  kommunikationskanal för företag och organisationer - butik, bilhall, shoowroom och offentliga rum,  som exempelvis bibliotek. Inreds med tema och inspirerande miljöer för besökaren. 

loading...

Logotyp.

Tanken bakom en logotyp är att den ska spegla det värde och känsla som företaget/organisationen vill förmedla.

loading...

LOGOTYPEN ÄR DITT FÖRETAGS IDENTITET!

koncept

SMARTA SAMHÄLLET är en utställning med kulisser och teknik satt i sitt sammmanhang. Ett nytt sätt att skapa en utställning där samverkan är en förutsättning.

UTSTÄLLNING.

LAKRITSFESTIVALEN är en smakfestival för den svarta guldet. Köket har under flera år formgivit lakrits, från tavlor, till mat och giganstisk tårta vid 10 års kalaset.

loading...